Menu główne

Testuj z Orange
Przetestuj i wygraj Sony Xperia™ Z3
Podaj swój adres e-mail
Podano nieprawidłowy adres e-mail.
Wyrażam zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej przez Orange Polska informacji handlowych w postaci newslettera, dotyczącego konkursów z cyklu "Testuj z Orange", organizowanych przez Orange Polska, w ramach których uczestnicy staną przed szansą testowania najnowszych modeli telefonów.
Wyrażam zgodę na używanie przez Orange Polska automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w postaci wysyłania newslettera, dotyczącego konkursów z cyklu "Testuj z Orange", organizowanych przez Orange Polska, w ramach których uczestnicy staną przed szansą testowania najnowszych modeli telefonów.
Administratorem danych osobowych zawartych w powyższym formularzu jest spółka pod firmą Orange Polska z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 160, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, NIP 526-025-09-95, o kapitale zakładowym w wysokości 3 937 072 437,00 zł (wpłaconym w całości) (dalej „Orange Polska”). Wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane wyłączne w celu przesyłania przez Orange Polska, na wskazany w powyższym formularzu adres e-mail, newslettera z informacjami o konkursach z cyklu „Testuj z Orange” organizowanych przez Orange Polska. Osoba, której ww. dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla zamówienia newslettera z aktualnymi informacjami o konkursach z cyklu „Testuj z Orange”.